fbpx

052-4385207 | info@shimiginun.co.il

פרוייקטים נבחרים

בריכת נוי בזלת

תכנון והקמת גינה ובריכת נוי בזלת

הקמת גינת מרפסת וירט

תכנון והקמת גינת מרפסת בחברת וירט

הקמת גינת מרפסת

תיכנון והקמת גינה במרפסת בכרמיאל

הקמת מדשאה

הקמה ותחזוקה למדשאה ביישוב טל-אל

תכנון גינה פרטית

הקמת גינה פרטית בכרמיאל

תכנון, עיצוב והקמה

הקמת גינה פרטית ביישוב שכניה

בלוק אמריקה

תכנון עיצוב והקמת גינה פרטית תוך שימוש בבלוק אמריקה